Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Έργα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικών και Ιστορικών Μνημείων και Συλλογών [22/7/2022]


Ημερομηνία Έκδοσης: 22/07/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/07/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2023 και ώρα 15:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΔΕΤΠΕ)

Κωδικός Πρόσκλησης: 07 ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 8.676.450,56 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΛΛΕΤ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό, με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ειδικότερα, η δράση αφορά σε ψηφιακή διάσωση, ανάδειξη και προβολή των παρακάτω:

  • των Εκκλησιαστικών Μουσείων της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων και της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων.
  • της υλικής και άυλης πολιτισμικής, ιστορικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας & Σπάρτης.
  • της Θρησκευτικής Κληρονομιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
  • του πολιτιστικού περιεχομένου της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης
  • του ιστορικού-πολιτιστικού αποθέματος και συλλογών του Συλλόγου των Αθηναίων
  • των πολιτιστικών, θρησκευτικών και ιστορικών τεκμηρίων, κειμηλίων και άλλου κινητού και ακίνητου πολιτιστικού και θρησκευτικού πλούτου που ανήκει στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης του Συνδέσμου Γραμμάτων– Τεχνών Νομού Κοζάνης, με τη χρήση τεχνολογιών Εκτεταμένης Πραγματικότητας
  • του πολιτιστικού αποθέματος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
  • του αρχειακού υλικού και συλλογών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) 

Στα ανωτέρω αναγραφόμενα εμπίπτει και το αντικείμενο υλοποίησης υποέργου μέσω αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ο κάθε Δικαιούχος/Κύριος της πράξης θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση με βάση τα παραπάνω για πολιτιστικά αγαθά και συλλογές για τα οποία έχει την πλήρη κυριότητα ή/και την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη διατήρησης και ανάδειξής τους.

Ο Κύριος της πράξης, δύναται, με κατάλληλη τεκμηρίωση, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ή Συμφώνου Συνεργασίας, να μην λειτουργήσει ο ίδιος ως Δικαιούχος, αλλά να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης σε άλλον ικανό Δικαιούχο/Φορέα, ή/και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα.

Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι αντισυμβαλλόμενοι ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους τηρούν την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τους κανόνες για τον ανταγωνισμό, την ανάθεση δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, τη προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δημοσιότητα και ότι αυτό θα αποτυπώνεται στο μεταξύ τους Σύμφωνο Συνεργασίας. 

Πληροφορίες: Δήμητρα Ράπτη, Ανθούλα Αναγνωστάκη, Τηλ.: 2131500520, 2131500523, 210 3722400, Email: d.rapti@madc.granagnostaki@madc.grΣυνημμένα Αρχεία
7/4/2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς»
7/4/2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Καινοτόμες δράσεις της ψηφιακής “Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού” με τη χρήση ΤΠΕ και αναδυόμενων τεχνολογιών»
8/12/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
27/10/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
15/9/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
15/9/2022 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
22/7/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19