Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου [27/11/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 27/11/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/11/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 04/03/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 107

Προϋπολογισμός: 29.650.000,10 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

H δράση αφορά στην υποβοήθηση της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου. Η πρακτική άσκηση των νέων δικηγόρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της αντίστοιχης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η άσκηση αυτή μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου και έχει διάρκεια 18 μήνες.

Για την υλοποίηση της πράξης απαιτούνται, εκτός του κύριου υποέργου της πρακτικής άσκησης, ενέργειες όπως:

  1. Μελέτη αποτύπωσης-χαρτογράφησης εμπλεκόμενων φορέων και παραγωγή μεθοδολογίας επιλογής με θέσπιση κριτηρίων,
  2. Ενοποίηση και διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων (ΥΔΔΑΔ-Δικηγορικοί Σύλλογοι-Δικαστήρια), 
  3. Δράση επικοινωνίας-πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων και του ευρύτερου κοινού σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου και Αξιολόγηση Συντονισμός & Διαχείριση Πράξης συμπεριλαμβανομένων έμμεσων δαπανών.

Πληροφορίες: Μάιρη Μιχαλοπούλου, Τηλ.: 213-1503723, e-mail: mmichalopoulou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
22/1/2020 1η τροποποίηση της Πράξης «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου»
24/5/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου»
30/1/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
4/12/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
3/12/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
27/11/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
27/11/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19