Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία [16/5/2022]


Ημερομηνία Έκδοσης: 16/05/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/05/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 165

Προϋπολογισμός: 47.656.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».Συνημμένα Αρχεία
20/12/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»
15/6/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»
16/5/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
16/5/2022 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19