Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου [21/6/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 21/6/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/11/2016 

Προϋπολογισμός: 4.388.174,41 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 027

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ, Δικαιούχος που προέκυψε μετά από συγκριτική αξιολόγηση της πρόσκλησης με αρ. 80 του ΕΠΑΝ ΙΙ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης του τμηματοποιημένου έργου δημόσιας υποδομής του τομέα Τουρισμού που είχε ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) της Π.Π. 2007-2013. Το έργο «Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου» έχει ως αντικείμενο τη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση, σε μία λογική βιώσιμης ανάπτυξης, του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, ώστε να αποτελέσει μέσο βελτίωσης της ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού προορισμού, εμπλουτίζοντας το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, αλλά συμβάλλοντας και στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος της τοπικής οικονομίας και μικροεπιχειρηματικότητας.

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, Τηλ.: 213-1503643, Email: svisilia@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
29/11/2016 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Β' ΦΑΣΗ» [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]
21/6/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
21/6/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή