Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης [28/7/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης: 28/07/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/07/2020 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/10/2020 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 130

Προϋπολογισμός: 764.016,90 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η Πρόσκληση αφορά στη μελέτη, προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή των παραλλαγών των εναέριων Γ.Μ. 400kV Παλλήνη – Αγ. Στέφανος και Γ.Μ. 400kV Αργυρούπολη - Κουμουνδούρου, περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων μετατροπών και αποξηλώσεων των υφιστάμενων Γ.Μ. 400kV.

Το έργο καλύπτει υφιστάμενες ελλείψεις στις εθνικές ενεργειακές υποδομές και με την υλοποίησή του, επιτυγχάνεται η διασφάλιση του εφοδιασμού του διασυνδεδεμένου συστήματος με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό, αξιόπιστο και περιβαλλοντικά φιλικό.


Πληροφορίες
: Αναστασία Θανασούλη, 213-1503665, e-mail: athanasouli@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
3/4/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης»
20/4/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης»
15/6/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης»
28/7/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
28/7/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19