Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας [29/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 038

Προϋπολογισμός: 32.015.767,64

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα αφορά:

• στην κατασκευή της 3ης δεξαμενής αποθήκευσης στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, χωρητικότητας 95.000 m3 LNG και παροχετευτικής ικανότητας 800 m3/hr
• στην αναβάθμιση της παροχετευτικής δυναμικότητας του τερματικού σταθμού από 1.000 m3/hr σε 1.400 m3/hr, καθώς και την αναβάθμιση του μετρητικού σταθμού Αγίας Τριάδας και
• στην αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων εκφόρτωσης για ελλιμενισμό μεγαλύτερων πλοίων (έως 260.000 m3 LNG)
Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται εντός της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ένταξη στο ΕΠΑΝΕΚ της Β΄ φάσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:
- Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή της 3ης δεξαμενής: ολοκλήρωση της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, εργασίες της μεταλλικής κατασκευής της Δεξαμενής, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες, εργασίες εγκατάστασης των αντλιών και του συστήματος εξαερισμού κλπ εγκαταστάσεις, τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού.
- Επέκταση των κρυογενικών δραστηριοτήτων (αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης).
- Αναβάθμιση των Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Πληροφορίες: Ανδρέας Καλλίνικος, Τηλ.: 213-1503667, Email: akallinikos@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
14/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Β ΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΥΦΑ) ΤΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ»
29/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
29/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19