Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση) [8/12/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 8/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/12/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 091

Προϋπολογισμός: 13.000.000  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης που εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-06 Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση).

Η δράση έχει αντικείμενο την αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, που εντάσσονται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πιο ειδικά οι εργασίες αυτές θα αφορούν παρεμβάσεις στους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία: 2η φάση στην Ακρόπολη Αθηνών (Παρθενώνας, Τείχη κ.α.), στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας, στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Τίρυνθας, στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο της Δήλου και στη Μονή Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στην Πάτμο κ.ά. Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις συνάδουν με τις διεθνείς απαιτήσεις για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων κατέχει εμβληματική θέση στην αλυσίδα αξίας του ελληνικού Τουρισμού, λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς τους, η οποία έχει συμβάλλει στην καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής χωροθέτησής τους ως σημαντικού τουριστικού προορισμού με ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα και συμβολή στην γενικότερη ανάπτυξη αυτών των περιοχών.

Πληροφορίες: Γεώργιος Σούλιος, Τηλ.: 213-1503672, Email: gsoulios@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
2/11/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης: «Μυκηναϊκή Ακρόπολη Τίρυνθας - Φάση Δ»
10/5/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B Φάση»
28/3/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση δωμάτων και συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου»
24/3/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Δήλος– ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο»
15/9/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση - ανάδειξη Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών - Γ Φάση»
16/12/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B΄ Φάση»
7/10/2021 Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση δωμάτων και συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου»
23/12/2020 Τροποποίηση δύο (2) ενταγμένων Πράξεων της Πρόσκλησης
17/12/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Συντήρηση και Προστασία των Βόρειων, Βορειοδυτικών και Δυτικών Τειχών της Θεσσαλονίκης»
8/7/2019 Τρίτη (3η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
6/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δήλος– ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο»
6/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B΄ Φάση»
8/3/2019 Δευτερη (2η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
8/3/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Συνημμένων Αρχείων Πρόσκλησης
27/12/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Μυκηναϊκή Ακρόπολη Τίρυνθας - Φάση Δ»
27/12/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Αποκατάσταση - ανάδειξη Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών - Γ Φάση»
27/12/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Αποκατάσταση δωμάτων και συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου»
5/10/2018 Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
5/10/2018 Νέα Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
8/12/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
8/12/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19