Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
19/5/2021 - Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους Ευρωπαίους πολίτες προκειμένου να συμμετάσχουν συλλογικά στη συζήτηση για τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της. Οι πολίτες μπορούν ενεργά να μιλήσουν και να εκφράσουν τις συλλογικές απόψεις τους για το είδος και τη δυναμική της Ευρώπης στην οποία οραματίζονται να ζήσουν.

Ανεξάρτητα από τη χώρα που βρίσκεται ο κάθε πολίτης, την κοινωνική και την εργασιακή του ταυτότητα η πλατφόρμα αυτή θα συγκεντρώσει τη συλλογική σκέψη για το μέλλον των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι θεματικές κατηγορίες για τη διάσκεψη των πολιτών μέσω της πλατφόρμας είναι οι εξής:

  • Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον
  • Υγεία
  • Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας
  • Η ΕΕ στον κόσμο
  • Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός
  • Ευρωπαϊκή δημοκρατία
  • Μετανάστευση
  • Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός
  • Αλλες ιδέες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δεσμευθεί να ακούσουν τους Ευρωπαίους πολίτες και να λάβουν υπόψη στους σχεδιασμούς τις απόψεις και τις ιδέες τους. Έως την άνοιξη του 2022 η Διάσκεψη αναμένεται να καταλήξει σε συμπεράσματα και να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Στη διάσκεψη μπορούν να συμμετάσχουν Ευρωπαίοι πολίτες από όλα τα κράτη της Ένωσης, με τους νέους να διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στη μελλοντική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και η κοινωνία των πολιτών και άλλες οργανώσεις που επιθυμούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις και να συνεισφέρουν ιδέες.

Για να ενημερωθείτε και να συμμετάσχετε στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://futureu.europa.eu/?locale=el

 

Μάθετε περισσότερα


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19