Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης [5/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 026

Προϋπολογισμός: 2.885.268,09 ευρώ 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ για την υποβολή έργων (πράξεων) προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".

Η πράξη "Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης" συμπεριλαμβάνεται σε ομάδα έργων που έχουν ως αντικείμενο τη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση, σε μια λογική βιώσιμης ανάπτυξης, του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος μιας περιοχής, ώστε να αποτελέσουν μέσο βελτίωσης της ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού προορισμού, εμπλουτίζοντας το προσφερόμενο τουριστικό προιόν, αλλά συμβάλλοντας και στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής προς όφελος της τοπικής οικονομίας και μικροεπιχειρηματικότητας.

Το έργο "Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης" αφορά στην κατασκευή του νέου κτιρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Πρόκειται για νέο κτίριο συνολικής δόμησης 2.200 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 8.400 τ.μ.

Πληροφορίες: Γεώργιος Σούλιος, Τηλ.: 213-1503672, Email: gsoulios@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
25/1/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης»
23/9/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης»
26/6/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης»
8/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης»
5/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
5/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19