Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικές υποδομές [5/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 22/03/2017 

Προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 022

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ και στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".

Στη δράση περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν σε εργασίες για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και άλλες πολιτιστικές υποδομές αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με στόχο την παροχή βελτιωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών, που αναμένεται να τους καταστήσει περισσότερο ελκυστικούς για τους επισκέπτες και να συμβάλει στην τουριστική και γενικότερη ανάπτυξη στις περιοχές χωροθέτησής τους.

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, Τηλ.: 213-1503643, Email: svisilia@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
22/3/2017 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
9/2/2017 Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α.Χ. ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ»
30/9/2016 Απόφαση Παράτασης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
5/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
5/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή