Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Παροχή προηγμένων δικτυακών & υπολογιστικών υπηρεσιών σε νοσ/κές μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας & τη βελτίωση της Ανταγων/τας του Τομέα Υγείας [8/10/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 08/10/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 09/10/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/02/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 101

Προϋπολογισμός: 8.894.198,80 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπονται τα ακόλουθα:

  • επέκταση του δικτύου οπτικών ινών της ΕΔΕΤ Α.Ε. για τη διασύνδεση του συνόλου των νοσοκομείων της χώρας με ταχύτητες 1-10Gbps και προμήθεια του απαιτούμενου δικτυακού εξοπλισμού (για όσα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν ήδη συνδεθεί στο πλαίσιο της Πράξης, «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)»)
  • στοχευμένη αναβάθμιση των τοπικών δικτύων των νοσοκομείων,
  • προμήθεια και εγκατάσταση περίπου 5.000 σύγχρονων access points στα επιλέξιμα νοσοκομεία για την εξασφάλιση της καθολικής ασύρματης κάλυψης Wi-Fi σε όλους τους χώρους των επιλέξιμων νοσοκομείων,
  • επέκταση του Κέντρου Δεδομένων για την Υγεία στο Ηράκλειο Κρήτης
  • εκσυγχρονισμός και επέκταση εφεδρικής αποθήκευσης των δεδομένων που παράγουν οι απεικονιστικές συσκευές των επιλέξιμων νοσοκομείων στο Κέντρο Δεδομένων για την Υγεία,
  • ανάπτυξη και εγκατάσταση υποδομών για τη διάθεση εικονικών υποδομών σε όλα τα επιλέξιμα νοσοκομεία
  • διασύνδεση των ιδιωτικών νοσοκομείων με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του έργου (με ίδιες δαπάνες) για την διαλειτουργικότητα των εφαρμογών τους και για την πληρέστερη πρόσβαση στα δεδομένα των οικείων ασθενών
  • δημιουργία καταλόγων χρηστών για το προσωπικό των επιλέξιμων νοσοκομείων και ενσωμάτωσή τους στην ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ και
  • πρόσβαση του επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων στην υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων ΔΙΑΔΟΣΙΣ (diadosis.grnet.gr).

Με την εν λόγω Δράση θα επιτευχθεί η πρόσβαση νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ σε υψηλές ταχύτητες 1/10 Gbps μέσω οπτικών ινών, archive απεικονιστικών δεδομένων βάσει του προτύπου DICOM, αυθεντικοποίηση χρηστών, ασύρματη πρόσβαση wifi εντός του χώρου των νοσοκομείων.

Πληροφορίες: Σιδώρα Νικολοπούλου, Τηλ.: 2131500572 e-mail: isidora.nikol@madc.grΣυνημμένα Αρχεία
28/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης:«Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας»
8/2/2019 2η Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
10/12/2018 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
8/10/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
8/10/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19