Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά Φαρσάλων [6/10/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης: 06/10/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 07/10/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 06/11/2020 και ώρα 15:30
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 132

Προϋπολογισμός: 33.046.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά Φαρσάλων με σκοπό την ενίσχυση της υδραυλικής σταθερότητας και αποδοτικότητας του συστήματος. Ο εν λόγω σταθμός συμπίεσης στην Αμπελιά είναι αναγκαίος με βάση τις μελέτες υδραυλικής προσομοίωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) που έχει εκπονήσει ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των μεταφερόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το βορρά προς νότο με την έναρξη λειτουργίας του αγωγού TAP και της διασύνδεσής του με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) στη Νέα Μεσημβρία. Τα χαρακτηριστικά του σταθμού συμπίεσης, βάσει της μελέτης προσομοίωσης, εκτιμήθηκαν σε δύο (2) μονάδες συμπίεσης ισχύος 10 MW συν την εφεδρική μονάδα (2+1) * 10MW. Σημειώνεται ότι το ακριβές μέγεθος της μονάδας θα προκύψει κατά το στάδιο του βασικού σχεδιασμού και ο σταθμός θα σχεδιαστεί ώστε να παρέχει τη δυνατότητα συμπίεσης και σε αντίστροφη ροή.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, 2131503644, e-mail: koukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
20/7/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά»
6/10/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
6/10/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19