Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Προσαρμογή Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω της αναβάθμισης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σε ειδικότητες των τομέων δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας [12/10/2022]


Ημερομηνία Έκδοσης: 12/10/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/10/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Κωδικός Πρόσκλησης: 09 ΕΠΑΝΕΚ 

Προϋπολογισμός: 12.570.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΥΤΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο της Δράσης είναι η Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση 5.500 εργαζόμενων, σε ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που αφορούν ειδικότητες και επαγγέλματα στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας, με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και τη διατήρησή τους στην αγορά εργασίας.

Η πρόταση αφορά 5.500 δυνητικά ωφελούμενους, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οποιουδήποτε κλάδου, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται, και όχι υποχρεωτικά σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε τομείς της γαλάζιας οικονομίας και οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν γνώσεις και δεξιότητες σε θεματικά αντικείμενα των τομέων δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας. Η απασχόληση των δυνητικά ωφελούμενων σε επιχείρηση της γαλάζιας οικονομίας δεν θα αποτελέσει κριτήριο επιλογής τους. Συνεκτιμώντας τη σημασία και τις ανάγκες για την υποστήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων στις απαιτήσεις ανάπτυξης όλων των τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας και καθώς, σύμφωνα με το σύστημα ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations), τα επαγγέλματα που μετέχουν στη Γαλάζια Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 146 και καλύπτουν όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, οι προτεραιότητες της δράσης αφορούν επαγγέλματα και ψηφιακές δεξιότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία, κίνηση και αξιοποίηση των πλοίων, αλλά δεν αποτελούν αντικείμενα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Η Δράση, εστιάζει περισσότερο σε τομείς του τριτογενούς τομέα που αφορούν στη γαλάζια οικονομία (λ.χ. οργάνωση και διαχείριση θαλασσίων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, τροφοδοσία πλοίων, ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουρισμός κ.α.), λιγότερο σε τομείς του δευτερογενούς τομέα (ναυπήγηση, ναυπηγοεπισκευή, αφαλάτωση, παραγωγή ενέργειας από θαλάσσιες πηγές, κ.α.), ενώ δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση δεξιότητες που έχουν σχέση με τομείς της γαλάζιας οικονομίας που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα (αλιεία, θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, κ.α.).

Πληροφορίες: Ειρήνη Μυριανθοπούλου, Ανθούλα Αναγνωστάκη Τηλ.: 2131500521, 2131500523, 210 3722400, Email: imyr@madc.gr, anagnostaki@madc.grΣυνημμένα Αρχεία
28/4/2023 Τροποποίηση της Πράξης: «Προσαρμογή Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω της αναβάθμισης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σε ειδικότητες των τομέων δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας»
26/4/2023 Ορθή Επανάληψη - Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Προσαρμογή Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω της αναβάθμισης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σε ειδικότητες των τομέων δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας»
24/4/2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Προσαρμογή Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω της αναβάθμισης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σε ειδικότητες των τομέων δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας»
12/10/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
12/10/2022 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19