Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί [25/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 25/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/11/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 30/03/2017  

Προϋπολογισμός: 8.532.875,98 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 030

Η παρούσα πρόσκληση απαυθύνεται στον ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί», είναι ένα ερευνητικό επιδεικτικό έργο, που έχει ως στόχο τη σταδιακή μείωση των αυτόνομων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα Ελληνικά νησιά, οι οποίοι δημιουργούν μεγάλη περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση, αλλά και συμβάλλοντας μέσω υλοποίησης παρεμβάσεων στους τομείς ηλεκτροπαραγωγής, μεταφορών και εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια ,στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και την αξιοποίηση των ΑΠΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η καινοτομία του έργου αφορά κυρίως στη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ (>85% και με τελικό στόχο το 100%).

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, Τηλ: 213-1503643, e-mail: svisilia@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
30/3/2017 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών - Πράσινο Νησί»
12/9/2016 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
25/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
25/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή