Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί [25/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 25/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/11/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 030

Προϋπολογισμός: 8.532.875,98 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απαυθύνεται στον ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί», είναι ένα ερευνητικό επιδεικτικό έργο, που έχει ως στόχο τη σταδιακή μείωση των αυτόνομων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα Ελληνικά νησιά, οι οποίοι δημιουργούν μεγάλη περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση, αλλά και συμβάλλοντας μέσω υλοποίησης παρεμβάσεων στους τομείς ηλεκτροπαραγωγής, μεταφορών και εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια ,στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και την αξιοποίηση των ΑΠΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η καινοτομία του έργου αφορά κυρίως στη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ (>85% και με τελικό στόχο το 100%).


Πληροφορίες
: Αναστασία Θανασούλη, 213-1503665, e-mail: athanasouli@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
26/10/2021 3η τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών - Πράσινο Νησί»
29/1/2020 Τροποποίηση των ενταγμένων Πράξεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω της ΣΑ Ε1451 στο ΕΠΑνΕΚ
15/1/2019 Τροποποίηση Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών - Πράσινο Νησί» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
19/12/2018 Τροποποίηση Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών - Πράσινο Νησί»
30/3/2017 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών - Πράσινο Νησί»
12/9/2016 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
25/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
25/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19