Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ με το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ [6/4/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 6/4/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:7/4/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/6/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 009

Προϋπολογισμός: 10.850.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στη διεύθυνση Λ. Μεσογείων 56, Αθήνα 11527 από την 07/04/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/05/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Πληροφορίες: Αναστασία Θανασούλη, 213-1503665, e-mail: athanasouli@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
13/3/2018 Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ με το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»
2/12/2016 Απόφαση Ένταξης: "Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400kv που συνδέει το ΚΥΤ Λαγκαδά με το ΚΥΤ Φιλίππων"
31/5/2016 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
6/4/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
6/4/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19