Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19 [13/1/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 13/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/01/2021 08:00                
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/01/2021 και ώρα 14:00  
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 139

Προϋπολογισμός: 60.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται μόνο προς τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΓΓΕΚ) και όχι προς τους δυνητικούς δικαιούχους, για τους οποίους θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης και θα αναρτηθεί στην ενότητα "Προκηρύξεις".

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών /καινοτόμων επιχειρήσεων (στο πλαίσιο της RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece" υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID19 (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί), με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης). Σκοπός είναι να ενισχυθούν οικονομικά, ώστε να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας -η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου COVID-19- και να παραμείνουν βιώσιμες οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ένα δυναμικό και πολλά υποσχόμενο τμήμα της ελληνικής οικονομίας, με προσανατολισμό προς την Καινοτομία ή/και την Έρευνα, με υψηλό θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη καθώς και στη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, ενώ παράλληλα να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με Δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία θα έχει την αρμοδιότητα για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στους ωφελούμενους.

Πληροφορίες: Νικολέττα Αναστασοπούλου, 2131503646, e-mail: nanastasopoulou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
8/3/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για αντιμετώπιση πανδημίας Covid- 19»
13/1/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
13/1/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης