Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός [9/12/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 09/12/2016 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 049

Προϋπολογισμός: 9.648.688,31 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Αγιον 'Ορος για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Διαμόρφωση μιας Ψηφιακής Κιβωτού με το πολιτιστικό απόθεμα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και ειδικότερα ψηφιοποίηση και διάθεση του ιστορικού υλικού (συλλογών χειρόγραφων κωδίκων) με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σκοπό την αύξηση του βαθμού προσβασιμότητας και πρακτικής αξιοποίησης του, καθώς και προστασίας του από την φθορά.

Πληροφορίες: Εμμανουέλα Φλέσουρα, Τηλ.: 213-1503742, Email: eflessoura@mou.gr

 Συνημμένα Αρχεία
12/6/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»
19/12/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»
27/9/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»
17/4/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»
23/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»
9/12/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
9/12/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19