Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Επιτροπή Παρακολούθησης

Αποφάσεις της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020
1/12/2017
περισσότερα...

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ: Φάκελος 3ης Συνεδρίασης της ΕΠ.ΠΑ. του ΕΠΑΝΕΚ – ΜΕΡΟΣ B’
30/11/2017
περισσότερα...

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 - Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
22/11/2017
περισσότερα...

Αποφάσεις της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020
4/11/2016
περισσότερα...

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ - Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016 - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
29/9/2016
περισσότερα...

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014 -2020
24/6/2015
περισσότερα...

Αποφάσεις της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020
30/6/2014
περισσότερα...

Απόφαση Έγκρισης Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2015
περισσότερα...

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης για το έτος 2015
περισσότερα...

Σύνοψη Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2015
περισσότερα...

Σύνοψη Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2015
περισσότερα...

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης