Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020  θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:30.

Το υλικό του φακέλου της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης θα ενημερώνεται με νέα /συμπληρωματικά στοιχεία έως την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Πρακτικά της της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ της 15ης Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ

Δελτίο Συμμετοχής

Επικαιροποιημένο Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης

Συνοπτική Αναφορά Προόδου του EΠΑΝΕΚ

Υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση, την Επικοινωνία και την Προβολή του ΕΠΑνΕΚ Ιαν.2022-Σεπτ.2022 - Προγραμματισμός ενεργειών πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής του ΕΠΑνΕΚ, για το έτος 2023

6η έκδοση του Εγγράφου Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠΑνΕΚ

Πρόταση 8ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19