Αποφάσεις της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020
1/12/2017
περισσότερα...

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ: Φάκελος 3ης Συνεδρίασης της ΕΠ.ΠΑ. του ΕΠΑΝΕΚ – ΜΕΡΟΣ B’
30/11/2017
περισσότερα...

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 - Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
22/11/2017
περισσότερα...

Αποφάσεις της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020
4/11/2016
περισσότερα...

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ - Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016 - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
29/9/2016
περισσότερα...

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014 -2020
24/6/2015
περισσότερα...

Αποφάσεις της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020
30/6/2014
περισσότερα...

Απόφαση Έγκρισης Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2015
περισσότερα...

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης για το έτος 2015
περισσότερα...

Σύνοψη Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2015
περισσότερα...