Αποφάσεις – Συμπεράσματα της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ
18/12/2023
περισσότερα...

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2023 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
14/11/2023
περισσότερα...

Αποφάσεις - Συμπεράσματα της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ
3/11/2022
περισσότερα...

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
7/10/2022
περισσότερα...

Αποφάσεις της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020
15/11/2019
περισσότερα...

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2019 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1/11/2019
περισσότερα...

Αποφάσεις της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020
27/12/2018
περισσότερα...

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ – Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
29/11/2018
περισσότερα...

Αποφάσεις της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020
1/12/2017
περισσότερα...

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ B)
30/11/2017
περισσότερα...

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
22/11/2017
περισσότερα...

Αποφάσεις της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020
4/11/2016
περισσότερα...

Πρόσκληση στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ – Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
29/9/2016
περισσότερα...

Απόφαση Έγκρισης Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2015
30/3/2016
περισσότερα...

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης για το έτος 2015
5/2/2016
περισσότερα...

Σύνοψη Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2015
15/1/2016
περισσότερα...

Αποφάσεις της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020
30/6/2015
περισσότερα...

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
24/6/2015
περισσότερα...