Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2019 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Δελτίο Συμμετοχής

Οδηγίες Πρόσβασης

Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Συνοπτική Αναφορά Προόδου του ΕΠΑνΕΚ

Πρακτικά της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Πληροφόρηση, Επικοινωνία και Προβολή του ΕΠΑνΕΚ (Δεκέμβριος 2018 – Νοέμβριος 2019)

Προγραμματισμός Ενεργειών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Προβολής του ΕΠΑνΕΚ, για το έτος 2020

Αναφορά Προόδου Υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ

Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠΑνΕΚ

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19