Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2023 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Η 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020  θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Το υλικό του φακέλου της 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης θα ενημερώνεται με νέα /συμπληρωματικά στοιχεία έως την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ

Δελτίο Συμμετοχής

Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης

Πρακτικά της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

Β Τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ

Ενημέρωση για πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή

Συνοπτική Αναφορά Προόδου

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19