Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 - Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Δελτίο Συμμετοχής

Πρακτικά της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ

Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠΑνΕΚ

Πίνακας Προγραμματισμού Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ

Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες του ΕΠΑνΕΚ

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης