Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ορθή Επανάληψη της Απόφασης της 59ης Γραπτής Διαδικασίας της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Ορθή Επανάληψη της Απόφασης της 59ης Γραπτής Διαδικασίας της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ, ως προς την κωδικοποίηση των 2 Δράσεων της ΕΠ 8v:  διόρθωση  από Δράση 02-8v-2.2-12 σε  Δράση 02-8v-2.2-13  και από Δράση 02-8v-2.2-13  σε Δράση 02-8v-2.2-14.   

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση και όλα τα συνημμένα σε αυτήν Δελτία Εξειδίκευσης Δράσεων:

Ορθή Επανάληψη Απόφασης 59ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19