Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 55ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 5ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση μέσω της 55ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 5ης Αναθεώρησης του ΕΠΑΝΕΚ για την μεταφορά στο Πρόγραμμα πόρων συνολικού ύψους 183.577.353 ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής από το ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και το ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ).

Απόφαση 55ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19