Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 52ης Γραπτής Διαδικασίας δύο νέων Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 3a και 2b του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση  μέσω της 52ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a: Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ) :

  • Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-3a-1.3-07 και τίτλο «Επιστρεπτέα Ενίσχυση για Μικρές Καινοτόμες Νεοφυείς Επιχειρήσεις».

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

  • Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-14 και τίτλο «Ψηφιακή Κιβωτός της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα».

Απόφαση 52ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19