Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση, μέσω της 48ης Γραπτής Διαδικασίας, της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 48ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Απόφαση της Επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ  για την έγκριση  μέσω της 48ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ.

Επισυνάπτονται:

  1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 4ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ
  2. ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

-excel με τους πίνακες 17α, 18α, 18γ της SFC όπως διαμορφώνονται
-excel με τις μεταβολές στην ετήσια κατανομή (πίνακας 17) και στους 18α / γ  

  1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΝΕΚ:

-excel με το σύνολο των δεικτών ανά επενδυτική προτεραιότητα (ε.π.) και κατηγορία περιφέρειας

  1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ:

-excel με το σύνολο των δεικτών ανά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία περιφέρειας
-excel με υπολογισμό χρηματοδοτικής βαρύτητας (οι αλλαγές στους 1/1Σ με κόκκινο)

Απόφαση 48ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19