Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Έγκριση μέσω της 8ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και Κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής δράσεων στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1b και 2b του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 8ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b (Αξονες 01/01Σ):

1. Έγκριση Μεθοδολογίας και Κριτήριων Αξιολόγησης για τη δράση με κωδικό 01-1b-1.1-02 και τίτλο «Διμερείς & Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες»

2. Τροποποίηση Μεθοδολογίας και Κριτήριων Αξιολόγησης για τη δράση με κωδικό 01-1b-1.1-03 και τίτλο «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs», ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων

Επενδυτική προτεραιότητα 2b (Αξονες 01/01Σ):

3. Έγκριση Μεθοδολογίας και Κριτήριων Αξιολόγησης για τη δράση με κωδικό 01-2b-1.2-02 και τίτλο  «Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα» με Δικαιούχο το Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.)

 

Απόφαση 8ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης