Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασία των Δελτίων Εξειδίκευσης & Κριτηρίων αξιολόγησης & επιλογής πράξεων Ερευνητικών Υποδομών και ΤΠΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΚ (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης “Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας & Καινοτομίας” (κωδικός 03-1a-3.1-01) με προσαρμογή του τίτλου και επικαιροποίηση του στόχου, της περιγραφής και του προϋπολογισμού της δράσης.

2. Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας & Καινοτομίας».

3. Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων  για τη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών & Τεχνολογικών Φορέων».

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΠΕ  (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

4. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» (κωδικός 01-2b-1.2-03) (τμηματοποιημένο έργο).

5. Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής και Αξιολόγησης για το τμηματοποιημένο έργο «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός».

 

Απόφαση 6ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19