Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Έγκριση μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασία των Δελτίων Εξειδίκευσης & Κριτηρίων αξιολόγησης & επιλογής πράξεων Ερευνητικών Υποδομών και ΤΠΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση μέσω της 6ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΚ (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης “Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας & Καινοτομίας” (κωδικός 03-1a-3.1-01) με προσαρμογή του τίτλου και επικαιροποίηση του στόχου, της περιγραφής και του προϋπολογισμού της δράσης

2. Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας & Καινοτομίας»

3. Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων  για τη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών & Τεχνολογικών Φορέων»

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΠΕ  (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

4. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» (κωδικός 01-2b-1.2-03) (τμηματοποιημένο έργο)

5. Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής και Αξιολόγησης για το τμηματοποιημένο έργο «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»

 

Απόφαση 6ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης