Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Έγκριση Δελτίων Εξειδίκευσης & Κριτηρίων αξιολόγησης & επιλογής πράξεων Ερευνητικών Υποδομών και ΤΠΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΚ (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ)

1. Τροποποίηση Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης “Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας & Καινοτομίας” (κωδικός 03-1a-3.1-01) με προσαρμογή του τίτλου και επικαιροποίηση του στόχου, της περιγραφής και του προϋπολογισμού της δράσης

2. Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας & Καινοτομίας»

3. Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων  για τη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών & Τεχνολογικών Φορέων»

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΠΕ  (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ)

4. Νέο Δελτίο Εξειδίκευσης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» (κωδικός 01-2b-1.2-03) (τμηματοποιημένο έργο)

5. Διαδικασία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής και Αξιολόγησης για το τμηματοποιημένο έργο «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»

 

 

6η Γραπτή Απόφαση - Ερευνητικές Υποδομές και ΤΠΕ (21/7/2016)

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης