Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 88ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης 9ης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ

Εγκρίθηκε μέσω της 88ης Γραπτής Διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ η πρόταση 9ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ), που αποτελεί την τελική Αναθεώρηση του Προγράμματος σε συνέχεια των Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΕ (Α.Π. 52972/08.06.2023) για την Αναθεώρηση Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο έτος 2023.

Η προτεινόμενη Αναθεώρηση αφορά στην τροποποίηση του σχεδίου χρηματοδότησης που περιλαμβάνει αποκλειστικά τη μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας του ίδιου του ΕΠΑνΕΚ, στο πλαίσιο της ίδιας Κατηγορίας Περιφερειών και του ίδιου Ταμείου. 

Απόφαση 88ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19