Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 84ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης ενός Δελτίου Εξειδίκευσης Δράσης, στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 84ης Γραπτής Διαδικασίας του κατωτέρω θέματος:

Επενδυτική Προτεραιότητα  4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ): 

Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-08 και τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Τρίπολη και στην Κόρινθο»  για την αύξηση του προϋπολογισμού που αφορά στα δημόσια κτίρια (από 1 εκ. ευρώ σε 2,9 εκ. ευρώ),  και την αντίστοιχη προσαρμογή της τιμής του σχετικού δείκτη εκροής.

Απόφαση 84ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19