Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 81ης Γραπτής Διαδικασίας 2 Δελτίων Εξειδίκευσης νέων Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 4c και 2b του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 81ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα  4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης (Αξονας Προτεραιότητας 03):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-08 και τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Τρίπολη και στην Κόρινθο».

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονας Προτεραιότητας 01):

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-27 και τίτλο Ψηφιακή πλατφόρμα Πολιτιστικού αποθέματος Ιονίων Νήσων (Digital Platform of the Ionian Islands Cultural Depository).

Απόφαση 81ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19