Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 77ης Γραπτής Διαδικασίας νέων Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων και Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b, 2a και 6c του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 77ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-24 και τίτλο «Εικονικοί Κόσμοι: Εκτείνοντας την Πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία»

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-25 και τίτλο «Καινοτόμες δράσεις της ψηφιακής "Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού" με τη χρήση ΤΠΕ και αναδυόμενων τεχνολογιών».

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας  (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ) :

3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της   Δράσης  με κωδ. 03-2a-3.2-12 και τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (IoT)». 

Επενδυτική Προτεραιότητα  6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

4. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-16 και τίτλο «Ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Πολιτιστικών Φορέων».

Απόφαση 77ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19