Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 75ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 13i και 4c του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 75ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων: 

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i: Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας  (Αξονας Προτεραιότητας 06):

1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-05 και τίτλο «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων  από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19».

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-08 και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-09 και τίτλο «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate  Greece” για αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19».

4. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-10 και τίτλο : «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις  που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς  κυρώσεις  που επιβλήθηκαν».

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

5. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-07 και τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια στην Μεγαλόπολη».

Απόφαση 75ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19