Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 73ης Γραπτής Διαδικασίας νέων Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b και 8v του ΕΠΑΝΕΚ

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ)

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-20 και τίτλο «Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης»

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-21 και τίτλο «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος του Συλλόγου των Αθηναίων»

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-22 και τίτλο «Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC)»

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στις αλλαγές (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ) 

4. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-15 και τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας»

Απόφαση 73ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19