Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 72ης Γραπτής Διαδικασίας νέων και της τροποποίησης Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 13i, 2b και 6c του ΕΠΑΝΕΚ

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i: Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (Aξονας Προτεραιότητας 06) :

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-07 και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων  που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» 

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-18 και τίτλο «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση κειμηλίων Ιεράς  Μητρόπολης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας»

3. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-19 και τίτλο «Ψηφιακή διάσωση, ανάδειξη και περιήγηση στην υλική και άυλη πολιτισμική, ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας & Σπάρτης» 

Επενδυτική Προτεραιότητα  6c:  Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ): 

4. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-10 και τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών & Υπηρεσιών  Προσκυνηματικού Τουρισμού». 

Απόφαση 72ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19