Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 74ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης νέων Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 2b και 8iii του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 74ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων :

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ).

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-23 και τίτλο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη Θρησκευτικής Κληρονομιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος» με προϋπολογισμό 0,9 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (Αξονας Προτεραιότητας 02):

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-07 και τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» με προϋπολογισμό 47,66 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).

Απόφαση 74ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19