Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 68ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-05 και τίτλο «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση  μέσω της 68ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-05 και τίτλο «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» για την αύξηση προϋπολογισμού και την αναπροσαρμογή των τιμών των δεικτών. 

Απόφαση 68ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19