Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν.Εύβοια) - Ανδρος & Ανδρος – Τήνος [22/3/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 22/03/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/03/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/07/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 6.290.448 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 060

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών για δύο (2) διασυνδέσεις, που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες διασυνδέσεις Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Ανδρος και Ανδρος -Τήνος.

Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

• σημαντική βελτίωση της αξιοπιστίας της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, καθ' ότι η διασύνδεση Λιβάδι - Ανδρος και Ανδρος - Τήνος αποτελεί τη δεύτερη τροφοδότηση των Κυκλάδων από την ηπειρωτική χώρα μέσω της Εύβοιας.

• επίλυση των θεμάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης λόγω υδραυλικής διαρροής μονωτικού ελαίου στα προϋπάρχοντα υποβρύχια καλώδια.

Το έργο συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη βελτίωση της ευστάθειας του εθνικού ενεργειακού συστήματος, παράγοντες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, Τηλ: 213-1503643, Email: svisilia@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
30/6/2017 Παράταση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
12/4/2017 Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων & Συνημμένα Αρχεία
22/3/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων & Συνημμένα Αρχεία
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης