Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών [27/11/2017]


Η Δράση "Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους Δήμους της χώρας και στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτείται η δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στον χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τη χειμερινή περίοδο, χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι τέσσερις (4) διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες. 

Συνολικός Π/Υ Πρόσκλησης: 15.000.000 ευρώ

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος Π/Υ για κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 60.000 ευρώ

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Έναρξη υποβολών: 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14.00

Λήξη υποβολών: 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23.59

Αμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα κριτήρια

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.  

 

Πληροφορίες: Γεώργιος Σούλιος, Τηλ.: 213-1503672, Email: gsoulios@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
20/3/2024 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Παραλιών Δήμου Χαλκιδέων»
20/3/2024 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Καβάλας»
8/3/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ενέργειες Δημοσιότητας για τη Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών»
16/2/2022 Τροποποίηση της Πράξης για τις παραλίες Μπούκας, Ανάληψης, Πεταλιδίου και Αγ. Ανδρέα
30/12/2021 Τροποποίηση εξήντα έξι (66) ενταγμένων Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
18/11/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου Αιγιαλείας»
8/6/2021 Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και απόρριψη εναπομενόντων υποβεβλημένων Τεχνικών Δελτίων Πράξης της Πρόσκλησης
25/5/2021 Απόρριψη της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Τουριστικού Προσβάσιμου Θαλάσσιου Προορισμού σε παραλίες του Δήμου Κισσάμου»
12/5/2021 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Δημιουργία Προσβάσιμων Ολοκληρωμένων Θαλάσσιων, Τουριστικών Προορισμών Δήμου Φιλιατών»
11/5/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑμεΑ σε ακτές του Δήμου Ιεράπετρας»
16/4/2021 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
12/3/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ενέργειες Δημοσιότητας για τη Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών»
26/2/2021 Απόφαση τροποποίηση της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με Δικαιούχο τον Δήμο Αμοργού
14/1/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου Αιγιαλείας»
9/12/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Πατρέων»
4/11/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Προσβάσιμων, Ολοκληρωμένων, Θαλάσσιων, Τουριστικών Προορισμών Δήμου Νοτίου Πηλίου»
26/10/2020 Τροποποίηση εβδομήντα δύο (72) Ενταγμένων Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
16/10/2020 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Δημιουργία Προσβάσιμων, Ολοκληρωμένων, Θαλάσσιων, Τουριστικών Προορισμών Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας»
16/10/2020 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δ. Δωρίδος»
16/10/2020 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Δημιουργία Προσβάσιμων, Ολοκληρωμένων, Θαλάσσιων, Τουριστικών Προορισμών Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας»
8/10/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Δημιουργία Προσβάσιμων, Ολοκληρωμένων, Θαλάσσιων, Τουριστικών Προορισμών Δήμου Καντάνου-Σελίνου»
8/10/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα σε δημόσιες παραλίες της νήσου Κω στις περιοχές: Κρητικά, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου»
7/10/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Προσβάσιμων, Ολοκληρωμένων, Θαλάσσιων, Τουριστικών Προορισμών Δήμου Στυλίδας»
28/9/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Εξοπλισμός Πρόσβασης & Εξυπηρέτησης Αναγκών ΑμεΑ σε Παραλίες του Δήμου Βόλου»
16/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Προσβάσιμων, Ολοκληρωμένων, Θαλάσσιων, Τουριστικών Προορισμών Δήμου Δυτικής Λέσβου»
4/9/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένοι Τουριστικοί Προσβάσιμοι Θαλάσσιοι Προορισμοί Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας»
29/6/2020 Τροποποίηση της Πράξης «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών-παραλιών Δήμου Λέσβου»
15/6/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Προσβασιμότητας σε Τουριστικές Παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη»
5/6/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Καβάλας»
18/5/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Τουριστικού Προσβάσιμου Θαλάσσιου Προορισμού σε παραλίες του Δήμου Ζακύνθου»
30/4/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση της Προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία και Αλλων Κατηγοριών με Κινητικά Προβλήματα σε Παράλιες του Δήμου Κομοτηνής»
15/4/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Προσβασιμότητας σε Τουριστικές Παραλίες του Δήμου Θάσου»
13/4/2020 1η τροποποίηση της Πράξης «Ενέργειες Δημοσιότητας για τη Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών»
6/4/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προσβάσιμη Αίγινα»
6/4/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προσβάσιμες Παραλίες Δήμου Τροιζηνίας- Μεθάνων»
31/3/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υποδομής για τη Φιλοξενία Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις Παραλίες του Δήμου Σερίφου»
31/3/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού Παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων»
11/3/2020 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Κέρκυρας»
5/3/2020 Τροποποίηση της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς»
27/2/2020 Τροποποίηση επτά (7) Ενταγμένων Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
6/2/2020 Δεύτερη (2η) Απόφαση Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες Δήμου Ρόδου»
6/2/2020 Δεύτερη (2η) Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού παραλιών για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δ.Λ.Τ. Ίου»
19/12/2019 Δεύτερη (2η) Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Πρόσβαση ΑΜΕΑ σε Παραλίες του Δήμου Τριφυλίας»
19/12/2019 Δεύτερη (2η) Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και βοηθητικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Ρεθύμνης»
11/12/2019 Δεύτερη (2η) Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Eπιδαύρου»
24/9/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Κέρκυρας»
16/9/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Τουριστικού Προσβάσιμου Θαλάσσιου Προορισμού της Παραλίας του Γαλησσά και των Αγκαθωπών»
19/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα σε δημόσιες παραλίες της νήσου Κω στις περιοχές: Κρητικά, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου»
22/5/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
18/3/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ»
14/3/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια - τοποθέτηση μη μόνιμων μέσων εξυπηρέτησης και πρόσβασης ΑμΕΑ για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων προορισμών στο Δήμο Θηβαίων»
14/3/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ»
13/3/2019 Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πράξης «Διευκόλυνση Προσβασιμότητας σε παραλίες του Δήμου Ήλιδας»
4/3/2019 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»
27/2/2019 Απόφαση Τροποποίησης εξήντα οκτώ (68) Ενταγμένων Πράξεων της Δράσης
26/2/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών»
26/2/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένοι Τουριστικοί Προσβάσιμοι Θαλάσσιοι Προορισμοί Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας»
26/2/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»
19/2/2019 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα σε δημόσιες παραλίες της νήσου Κω στις περιοχές: Κρητικά, Τιγκάκι, Καρδάμαινα, Καμάρι Κεφάλου»
8/2/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγίου Νικόλαου»
4/2/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Προμήθεια μη νόμιμου εξοπλισμού για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμΕΑ σε παραλίες του Δήμου Ωρωπού»
4/2/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑμΕΑ σε ακτές του Δήμου Θερμαϊκού»
4/2/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Πειραιά»
25/1/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απόφαση Ένταξης της Πράξης:«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Μήλου»
28/12/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Δημιουργία Προσβάσιμων, Ολοκληρωμένων, Θαλασσίων, Τουριστικών Προορισμών Δήμου Καλύμνου»
28/12/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Eπιδαύρου»
28/12/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για την υλοποίηση παρεμβάσεων στις τουριστικές παραλίες των Αλιντών, Γούρνας, Ξηρόκαμπου και Παντελίου για την Εξυπηρέτηση Πρόσβασης των ΑΜΕΑ & άλλων κατηγοριών με κινητικά προβλήματα» Δήμος Λέρου
19/12/2018 Αποφάσεις Ενταξης Πράξεων (Προσβάσιμα Κύθηρα & Δήμου Πάργας)
17/12/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης»
11/12/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Θαλάσσιων Υποδομών Προσβασιμότητας στο Δήμο Πύλου - Νέστορος»
6/12/2018 Αποφάσεις Ενταξης Πράξεων
30/11/2018 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
16/11/2018 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
9/11/2018 Δεύτερη (2η) Τροποποίηση και Έντυπο Ενημέρωσης Στοιχείων Πρόσκλησης
22/10/2018 Απόφαση Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δ. Χανίων»
17/10/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης:«Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμΕΑ στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων»
12/10/2018 Απόρριψη της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για Α.Μ.Ε.Α»
5/10/2018 Απόρριψη της Πράξης «Προσβάσιμα Κύθηρα»
1/10/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Προσβάσιμων, Ολοκληρωμένων, Θαλάσσιων, Τουριστικών Προορισμών Δήμου Πλατανιά»
28/9/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», των παραλιών Μπούκας, Ανάληψης, Πεταλιδίου και Αγ. Ανδρέα»
20/9/2018 Αποφάσεις Ενταξης Πράξεων
18/9/2018 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
3/8/2018 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
30/7/2018 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
29/6/2018 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
13/6/2018 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης
13/6/2018 Νέα Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
13/6/2018 Έντυπο Ενημέρωσης Στοιχείων Πρόσκλησης
27/11/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
27/11/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
27/11/2017 Μονοσέλιδη Σύνοψη
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19