Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παραδείγματα Έργων

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) στην υπηρεσία της μάχης κατά του κορονοιού [26/5/2020]


Η εταιρεία TED3D με έδρα τον Βόλο, δραστηριοποιείται στην τρισδιάστατη εκτύπωση (3d Printing) ή αλλιώς στην προσθετική κατασκευή.  Διαθέτει μακρόχρονη ειδίκευση στον τομέα του 3D και του φωτορεαλιστικού σχεδιασμού σε καινοτόμες και πρωτοποριακές κατασκευές μέσα από τη συμμετοχής της σε διάφορα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήρι Κατασκευών, Business Plan του Media Hub) και έχει λάβει την 2η θέση στο Διαγωνισμό Σχεδιασμού Θέσεων Στάθμευσης Ποδηλάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η 3D εκτύπωση αποτελεί μια τεχνολογία – διαδικασία, με πολλές προοπτικές και εφαρμογές, η οποία καθιστά δυνατή τη δημιουργία αντικειμένων μέσω πολλαπλών αλλεπάλληλων στρώσεων υλικού, συνήθως πολύ μικρότερων του ενός χιλιοστού, με τη συνεργασία εξαιρετικά προηγμένων τόσο μηχανημάτων, όσο και λογισμικών συστημάτων.

Για την 3D εκτύπωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφόρων ειδών υλικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, όπως το PLA (Poly Lactic Acid) Θερμοπλαστικό (Fused Deposition Modeling) το οποίο είναι ένα βιοδιασπώμενο θερμοπλαστικό και φιλικό προς το περιβάλλον, το ΑBS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Θερμοπλαστικό (Fused Deposition Modeling) είναι ένα από τα πιο κοινά είδη πλαστικών στη βιομηχανία κατασκευής προϊόντων, το Nylon, Laywood, Ninja Flex και το laywood το οποίο προέρχεται από ανακυκλώσιμο ξύλο και μας δίνει της εικόνα του ξύλινου αντικειμένου.

Μερικά από τα πιο βασικά καινοτόμα προϊόντα της TED3D τα οποία που έχουν ήδη σχεδιαστεί, κοστολογηθεί και είναι άμεσα προς παραγωγή είναι:

• 3D εκτύπωση αρχιτεκτονικών μακετών

• 3D metal joints: πρότυποι ειδικοί μεταλλικοί σύνδεσμοί και αγκύρια από carbon-filament για ισχυρές μεταλλικές κατασκευές

• 3D blocks: αφορά δομικό υλικό με υψηλό δείκτη μόνωσης

• 3D casts: νάρθηκες για μυοσκελετικές κακώσεις custom made για τον κάθε ασθενή

• 3D kinisio support: κινισιο-κηδεμόνας που αντικαθιστά το kinisiotape και τον συμβατικό κηδεμόνα

• 3D dental: οδοντοτεχνικά βοηθήματα παντός τύπου από ειδικά εγκεκριμένα και πιστοποιημένα bio-inks για γέφυρες, προσθήκες, κ.τ.λ.

• 3D food box: ειδικά κιβώτια και συσκευασίες τροφίμων από ειδικό πιστοποιημένο filament

Μέσα από την προσφορά των παραπάνω προϊόντων στόχος είναι η μείωση του κόστους, η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του χρόνου αναμονής και του χρόνου απόκτησής τους και η δυνατότητα τροποποίησης των ζητούμενων προϊόντων με πολύ μικρότερο κόστος.

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη εξασφαλίσει μερίδιο των πωλήσεων των καινοτόμων προϊόντων του, χάρη στη στρατηγική συνεργασία με 8 εταιρείες σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, έχοντας υπογράψει σχετικά προσύμφωνα.

Η ΤΕD3D, είναι δικαιούχος της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με Π/Υ επένδυσης 60.000 ευρώ.

Η εταιρεία έχει μεγάλη προοπτική εξέλιξης καθώς ο τομέας αυτός είναι ακόμα σε εμβρυικό στάδιο στην ελληνική αγορά αλλά η σχετική τεχνολογία παρουσιάζει μεγάλη πρόοδο το τελευταίο διάστημα.

Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι στο πλαίσιο της δύσκολης συγκυρίας που έχει προκύψει λόγω της πανδημίας του COVID-19, η TED3D προέβη  σε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία αλληλεγγύης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Νοσοκομείο Βόλου και ως και τις 07/04/2020,  έχει παράγει και δωρίσει σε όλη την Ελλάδα, σε φορείς όπως, νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ, αστυνοµία, λιµενικό, και στρατό, πάνω από 4.500 ασπίδες προστασίας προσώπου.   

Η ασπίδα είναι πολλαπλών χρήσεων και αποστειρώνεται με ήπια αποστειρωτικά (αλκοολούχα, χλωριούχα, γλυκερίνες, σα̟πούνια, κλιβάνους UV) ενώ η δυνατότητα παραγωγής από το CNC μηχάνημα ̟που είχε παραχωρηθεί από την TED3D για 24ωρη χρήση από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει  25-30 ασπίδες προστασίας προσώπου σε 1 ώρα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης ασ̟πίδας προστασίας προσώ̟που είναι τα παρακάτω:

1. έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί α̟πό διάφορες πανεπιστημιακές κλινικές και τμήματα επειγόντων ̟πριν ξεκινήσει η μαζική παραγωγή της καλύπτοντας όλο το εμπρόσθιο, πλάγιο και  άνω μέρος του προσώπου, προστατεύοντας τους βλεννογόνους και σε συνδυασμό με μια μάσκα προστατεύει ακόμα περισσότερο τα άτομα που τη χρησιμοποιούν

2. η αντοχή της λόγω του ανθεκτικού βιοσυμβατού υλικού της

3. οι πολλαπλές χρήσεις της,

4. ο μεγάλος αριθμός ασπίδων που μ̟πορούν να κατασκευαστούν σε μία ώρα σε αντίθεση με άλλες μεθόδους παραγωγής που χρησιμο̟ποιούν και τεχνολογίες 3d printing.

 

Ιστοσελίδα επιχείρησης: https://ted3d.gr

Facebookhttps://www.facebook.com/TED3D/

YoutubeΔωρεά ασπίδων προστασίας προσώπου απο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην ΕΛΑΣ

 

 

TED3D

  

Τομέας Παρέμβασης:

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, Προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες, Έρευνα – τεχνολογία, Ενίσχυση  εκσυγχρονισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Προώθηση της απασχόλησης, Προώθηση ίσων ευκαιριών και κοινωνική ενσωμάτωση, Εμπόριο - Υπηρεσίες 

Περιφέρεια:

Θεσσαλίας

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Δράση:

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Εταιρεία:

ΡΗΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Π/Υ:

60.000 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

60.000 ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή:

100%

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ

.

 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19