Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα

  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42   >

8/7/2016 - Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόη Λαμπριανίδη, στο Forum «Χρηματοδότηση και Ελληνική Επιχειρηματικότητα»

1. H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται ήδη σε 7 χρόνια συνεχούς ύφεσης και συνακόλουθης αποδιάρθρωσης του ελληνικού παραγωγικού συστήματος που έχουν οδηγήσει σε μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 25% και ποσοστά ανεργίας που κυμαίνονται στο 25%.

Μέρος της ερμηνείας αυτής της εικόνας έχει αποδοθεί στις αδυναμίες του μοντέλου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το οποίο στηρίζονταν υπερβολικά στην κατανάλωση και στις χαμηλότοκες τραπεζικές πιστώσεις, ιδίως από τράπεζες του εξωτερικού μετά την είσοδο μας στο ευρώ· το μοντέλο αυτό οδήγησε στην υπερχρέωση της χώρας, αλλά και στην υποβάθμιση της σημασίας των παραγωγικών επενδύσεων.

Τα τελευταία 6 χρόνια υπήρξε μια τεράστιας κλίμακας αποεπένδυση. Προκειμένου να υπάρξει επαναφορά του επιπέδου του παγίου κεφαλαίου της ιδιωτικής οικονομίας στα επίπεδα του 2009, εκτιμούμε ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε 80-100 δισ. ¤. Το απαιτούμενο αυτό κεφάλαιο είναι πολλαπλάσιο των πόρων του Δημοσίου. Είναι λοιπόν απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα πραγματοποιηθεί ένας πολύ σημαντικός αριθμός ιδιωτικών επενδύσεων (από την Ελλάδα και το εξωτερικό), ώστε να καταστεί εφικτή η αντιστροφή της τάσης αποεπένδυσης. Η χώρα μας οφείλει τα επόμενα χρόνια να κάνει ένα επενδυτικό και αναπτυξιακό άλμα, δημιουργώντας απασχόληση, προκειμένου να βρεθεί σε τροχιά ανάπτυξης. Τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον ασφυκτικά και θα πρέπει να γίνουν πολλά σε πολύ σύντομο χρόνο.

Η ελληνική οικονομία εμφανίζει μια σειρά από προβληματικά στοιχεία όπως: α) το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, β) η ιδιαίτερα χαμηλή εξωστρέφεια, γ) οι  περιορισμένες επιδόσεις στην καινοτομία και δ) ο έντονος δυϊσμός των ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης, ο προβληματικός ρόλος του κράτους, η χαμηλή ροπή προς την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα προς την επιχειρηματικότητα αξιοποίησης ευκαιριών και όχι την επιχειρηματικότητα ανάγκης. Σε αυτά προστίθεται η δυσκολία συνεργασίας (κοινωνία χαμηλής εμπιστοσύνης - low trust society). Ενώ η σημερινή συγκυρία επιβαρύνεται από τα capital controls, έλλειψη ρευστότητας, αδυναμία επίτευξης έστω και μιας ελάχιστης πολιτικής συναίνεσης κλπ.

Όμως η χώρα έχει και ισχυρά σημεία και αναφέρω το ότι είναι μέλος της ΕΕ, τη γεωγραφική της θέση, το ότι είναι κράτος δικαίου, μέλος διεθνών οργανισμών, έχει εξαιρετικές κλιματικές συνθήκες, ποιότητα ζωής και διαθέσιμες υποδομές. Το μεγαλύτερο όμως συγκριτικό πλεονέκτημα είναι το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο που την κατατάσσει στις υψηλότερες θέσεις των σχετικών διεθνών ιεραρχιών (Global Competitiveness Report του 2015, 4η στο κριτήριο της «διαθεσιμότητας επιστημόνων και μηχανικών»). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ικανά να προσελκύσουν επιχειρήσεις που απασχολούν υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό από το εξωτερικό.

Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο δίλημμα πολιτικής. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έφτασε στα όριά του. Εδώ και πολλά χρόνια υφίσταται μια «διπλή πίεση», δηλαδή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ούτε τις χώρες χαμηλού κόστους ούτε τις χώρες που παράγουν προϊόντα ποιότητας με ενσωματωμένη γνώση.
Οι κυβερνήσεις κρατούσαν μια αμφίσημη στάση. Με τα μνημόνια φαίνεται να υιοθετείται μια πολιτική μείωσης κόστους: ακριβώς προς τη λάθος κατεύθυνση.

1) Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε (ευτυχώς) τις χώρες χαμηλού κόστους. Οι διαφορές στις αμοιβές είναι τεράστιες.
2) Δεν θέλουμε γιατί:
- η αμοιβή εργασίας είναι πολύ μικρή στη συνολική αξία του προϊόντος
- δεν φέρνει επενδύσεις: οι αναπτυσσόμενες χώρες διαθέτουν το 25% παγκόσμιων αποθεμάτων εισροών από ξένες άμεσες επενδύσεις ενώ συνιστούν το 70% των χωρών.

Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε στη βάση του χαμηλού κόστους εργασίας ή/και των χαμηλών φορολογικών συντελεστών. Χρειάζονται γενναία βήματα, που θα επιτρέψουν στη χώρα να μετακινηθεί στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας, να παράγει πιο σύνθετα προϊόντα και υπηρεσίες και να εξασφαλίσει καλύτερη θέση στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Στο διεθνές οικονομικό τοπίο η τελευταία 20ετία χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανακατατάξεις με αποτέλεσμα έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο διεθνή καταμερισμό της εργασίας (ΔΚΕ). Στην καρδιά αυτού του νέου ΔΚΕ βρίσκεται η αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου που αντανακλάται στην εντεινόμενη ανταγωνιστική πίεση και τις τάσεις αποβιομηχάνισης των αναπτυγμένων χωρών. Tο μερίδιο των αναπτυσσόμενων χωρών επί της παγκόσμιας προστιθέμενης αξίας στην μεταποίηση αυξήθηκε από 27% το 2000 σε 50% το 2014 (UNCTADstat).

Στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου αυτού περιβάλλοντος η ΕΕ κατέστρωσε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής για την επόμενη δεκαετία, γνωστό ως «Ευρώπη 2020» προτάσσοντας 3 συμπληρωματικές προτεραιότητες: 
- Έξυπνη ανάπτυξη, που θα βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία.
- Διατηρήσιμη ανάπτυξη που θα προωθεί πιο αποδοτική χρήση των πόρων, πιο πράσινη και πιο ανταγωνιστική οικονομία.
- Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με υψηλή απασχόληση, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη επανεκβιομηχάνισης της Ευρώπης, η οποία φθίνει σε σχέση με αυτή των βασικών της ανταγωνιστών, δηλ. των ΗΠΑ και της Ν.Α. Ασίας.

2. O ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο Αναπτυξιακός νόμος παρόλο ότι αναμφίβολα αποτελεί ένα νομοθέτημα κεντρικής σημασίας για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, από μόνος του δεν μπορεί να ανατρέψει την υφεσιακή δυναμική και δεν μπορεί να αναδιατάξει την παραγωγική δομή της. Όμως μπορεί να σηματοδοτήσει τις επιθυμητές εξελίξεις και να δώσει μια αρκετά σημαντική ώθηση προς αυτές, να λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο τροχειοδικτικά.

 Ο νέος Αναπτυξιακός δίνει ένα σαφές στίγμα  της κατεύθυνσης που θέλουμε να κινηθούμε και αποτελεί  κρίσιμο εργαλείο  επίτευξης  του αναπτυξιακού σχεδιασμού  της χώρας. Για την έξοδο από την κρίση αλλά και τη σκιαγράφηση ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού και κοινωνικά δίκαιου μοντέλου ανάπτυξης. Είναι πλήρως εναρμονισμένος με το Σχέδιο Στρατηγικής Ανασυγκρότησης της χώρας (Growth Strategy) που ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο.

Επιδιώκει τη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, δυναμικών επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, των συνεργασιών, του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων και τέλος την συνολική επανεκβιομηχάνιση της χώρας (στόχος και της ΕΕ στη στρατηγική 2020).

Συνολικότερα στοχεύει στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας για έξοδο από την κρίση, δίνοντας έμφαση σε τομείς που συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης αξιοποιώντας την αξιόλογη θέση της χώρας στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ύπαρξη αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε η χώρα μας να κατακτήσει έναν καλύτερο ρόλο στον Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Για να σηματοδοτήσουμε αυτή τη στροφή ενισχύουμε ιδιαίτερα δυο κλάδους: της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της Αγροδιατροφικής  αλυσίδας (από το χωράφι έως τον τουρισμό).

Οι 3  κεντρικοί πυλώνες του νέου Αναπτυξιακού και συνάμα του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, είναι:

1) Η σταδιακή μετατόπιση των προτεραιοτήτων από την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας και χαμηλής έντασης γνώσης προς μια νέα κατεύθυνση η οποία χωρίς να αγνοεί τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας θα επενδύσει στην ανακάλυψη νέων πηγών αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στη δόμηση νέου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας αυτής κατεύθυνσης  θα είναι:
- Η προσπάθεια επανεκβιομηχάνισης της χώρας.
- Η στροφή σε διεθνώς εμπορεύσιμες υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
- Η αύξηση του τεχνολογικού περιεχομένου προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και καινοτόμων διαδικασιών.

2) Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

3) Η στήριξη του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού, σε αντιδιαστολή με τη μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική που οδήγησε στη θεμελίωση της μεγέθυνσης της χώρας στην εισαγόμενη καταναλωτική ζήτηση.

3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

Ο νέος Αναπτυξιακός επιχειρεί να διορθώσει μια σειρά παθογενειών των παλαιότερων νόμων μέσω μιας σειράς καινοτομιών:

1. Δεν είναι ένας γενικός νόμος που απευθύνεται αδιαφοροποίητα σε όλους αλλά «απαντά» σε συγκεκριμένα προβλήματα: α) είτε μέσω σαφούς προτεραιοποίησης κατηγοριών επιχειρήσεων (π.χ. μικρό μέγεθος επιχειρήσεων + δεν συνεργάζονται: ενισχύονται συγχωνεύσεις, Επιχειρηματικές συστάδες (clusters), ολοκληρωμένα χωρικά σχέδια – τοπικές αλυσίδες αξίας). β) μέσω καθιέρωσης συγκεκριμένων καθεστώτων, εξειδικεύεται σε επιμέρους οκτώ καθεστώτα ενίσχυσης, διαφορετικής το καθένα στόχευσης.

2. H ενίσχυση γίνεται πρωτίστως με φοροαπαλλαγές (45% συνόλου ενισχύσεων – πλησιάζουμε τον μ.ό. της ΕΕ 54%), καθώς μέσω αυτών ενισχύουμε πλέον και κυρίως την απόδοση και όχι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, την ύπαρξη δαπανών ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος (95% ήταν επιχορηγήσεις).  Προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής (100%) να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης. τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% (με βάση υπολογισμού τη σύγκριση της καθαρής παρούσας αξίας των δύο ειδών ενισχύσεων υπολογιζόμενης με προεξοφλητικό επιτόκιο, το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου).

3. Στους προηγούμενους νόμους ελάχιστες επιχειρήσεις απορρόφησαν σημαντικό ποσοστό των διαθέσιμων ενισχύσεων. (6 όμιλοι  -5 στην ενέργεια 1 τουρισμό-,  πήραν  1 δισ., 8,1%   των συνολικών ενισχύσεων  95   όμιλοι   πήραν  3 δισ. 25,4%   των συνολικών ενισχύσεων).
Στον τρέχοντα νόμο τίθενται πλαφόν στα ύψη των ενισχύσεων που μπορεί να λάβουν τα μεμονωμένα  επενδυτικά  σχέδια (
4. Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης: α) με βάση την επίδοση: εξωστρέφεια, καινοτομία συγχωνεύσεις, αύξηση απασχόλησης, 2 κλάδους (ΤΠΕ – Αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα), υψηλή προστιθέμενη αξία, β) με βάση την περιοχή: Μείωση πληθυσμού, νησιωτικές, ορεινές, παραμεθόριες περιοχές και περιοχές αυξημένου μεταναστευτικού φόρτου, οργανωμένους υποδοχείς και τέλος τα 9 νησιά με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Με αυτόν τον τρόπο στον νέο αναπτυξιακό υπάρχει άμεση διασύνδεση ανάμεσα στον στόχο και στα μέτρα που υιοθετούνται για την υλοποίησή του. 

5. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων (ζήτημα που έχει βγει από την πολιτική ατζέντα τα τελευταία χρόνια) και κυρίως την υποβοήθηση της ανταγωνιστικότητας των παραμεθόριων περιοχών. Στήριξη περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική, είτε λόγω μειονεκτικών γεωγραφικών συνθηκών (ορεινές, μικρές νησιωτικές κτλ.), είτε  λόγω συγκυριών γειτνίασης με χώρες που παρέχουν ιδιαίτερα χαμηλούς φορολογικούς, ασφαλιστικούς κτλ. συντελεστές, επομένως η βελτίωση της γεωγραφικής και κοινωνικής συνοχής της χώρας.

6. Χρησιμοποιεί νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (Funds), Με στόχο α) την επίτευξη μόχλευσης των δημοσίων πιστώσεων, β) την ενίσχυση επενδύσεων με χρήση και μηχανισμών της αγοράς, γεγονός που επιτρέπει την επενδυτική κάλυψη τομέων της αγοράς που δύσκολα είναι προσβάσιμες μέσω των συνήθων διαδικασιών του νόμου, γ) την επιστροφή των δημοσίων πιστώσεων σε βάθος 10ετίας.

7. Εισάγει διαδικασίες αξιολόγησης των συνεπειών του νόμου τόσο κατά τη διάρκεια εφαρμογής του (on going) όσο και εκ των υστέρων (ex post). Όλη η διαδικασία θα γίνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα.

8. Απλοποίηση των διαδικασιών με παράλληλη αύξηση διαφάνειας  Με στόχο: την μείωση της γραφειοκρατίας, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών, την πληρέστερη εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και την ανάκτηση εμπιστοσύνης της επιχειρηματικής κοινότητας στο σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικής πολιτικής.

9. Στοχεύει στην ενθάρρυνση επενδύσεων και από το εξωτερικό γιΆ αυτό μαζί καταθέσαμε και τροπολογίες δυο νόμων: α) για τις ενδοομιλικές υπηρεσίες, β) για τις επενδύσεις από μετανάστες ώστε να πάρουν άδεια παραμονής. ¶μεσα, θα προχωρήσουμε σε αλλαγές της νομοθεσίας για τις «Στρατηγικές Επενδύεις» (fast track) / ¶μεσες Ξένες Επενδύσεις.

4. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν, λόγω υπερδεσμεύσεων, πολλά επενδυτικά σχέδια (6.300) για τα οποία το ελληνικό κράτος οφείλει μεγάλα χρηματικά ποσά (6,4 δισ.). Για να είναι απολύτως κατανοητό το μέγεθος του ζητήματος αναφέρω ότι για τους 2 προηγούμενους νόμους θα διατεθούν 2,5 δισ., ενώ για τον νέο νόμο 1,1 δισ.

Αν οι αιτήσεις ξεπερνούν σημαντικά τις προβλέψεις μας για επενδύσεις, είμαστε έτοιμοι αφενός μεν να διαπραγματευτούμε με όποιους χρειάζεται για την αύξηση των διατιθέμενων ποσών, και αφετέρου εμείς οι ίδιοι να προβούμε σε εκείνες τις εσωτερικές μετακινήσεις πόρων στο ΠΔΕ, στο ΕΣΠΑ κτλ. ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση. 

Κλείνω με μια τελευταία και για μένα ιδιαίτερα σημαντική επισήμανση:
Ο Αναπτυξιακός νόμος αποτελεί ένα σοβαρό νομοθέτημα, καθώς δομικά επηρεάζει αρκετά την ελληνική οικονομία (παρόλο που ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα: καθυστέρηση, διαθέσιμοι πόροι, κλπ), ενώ συντελεί στο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (10% άμεσα και έμμεσα 15-20%) και ενισχύει την απασχόληση 32.000 άμεσα (16.000 από νέο + 16.000 από 2 παλιούς) + > 250.000 έμμεσα.

- Συγκεκριμένα θα δοθεί μέσω των 3 Αναπτυξιακών νόμων ενίσχυση ύψους 3,6 δισ. ενώ δόθηκε ήδη στους 2 παλιούς νόμους ενίσχυση  1 δισ. Δηλαδή συνολική ενίσχυση 4,6 δισ.
- Η ενίσχυση αυτή αντιστοιχεί σε επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν ύψους 4,6 Χ 3 =  13 δισ.
- Λόγω του πολλαπλασιαστή (1,7) από τις επενδύσεις θα προκύψει αύξηση του ΑΕΠ 22 δισ.  = 13 Χ 1,7 δισ.
- Στο διάστημα 2008-15: υπήρξε μείωση του ΑΕΠ 70 δισ. (από 242 σε 176 δισ.) και της απασχόλησης 1 εκ.
- Η αύξηση του ΑΕΠ που θα προκαλέσουν οι επενδύσεις των 22 δισ. αντιστοιχεί στο 1/3 της μείωσης του ΑΕΠ και θα προκαλέσει και αντίστοιχη 1/3= 300.000 μείωση της ανεργίας. Εκτιμούμε πως η μείωση της ανεργίας θα είναι αρκετά χαμηλότερη (γύρω στις 250.000 με δεδομένο ότι η ανάπτυξη στην προηγούμενη περίοδο είχε στηριχθεί σε επενδύσεις έντασης εργασίας (κατασκευές, εμπόριο κλπ).

Υπήρξε συνειδητά εξ αρχής μια ουσιωδώς διαφορετική προσέγγιση στη διαδικασία σχεδιασμού και σύνταξης του συγκεκριμένου αναπτυξιακού νόμου, ήτοι ανοιχτή και ουσιαστική διαβούλευση επί μήνες με όλους τους κοινωνικούς και-παραγωγικούς εταίρους. Η διαβούλευση αυτή δεν έγινε ούτε για τυπικούς λόγους ούτε για να λέμε ότι ακολουθήσαμε μια «δημοκρατική» διαδικασία. Υιοθετήθηκε αυτή η διαδικασία προκειμένου να συνταχθεί ένα αναπτυξιακό νομοθέτημα στο οποίο όλοι, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο, θα αναγνωρίζουν την προσωπική τους συμβολή στη διαμόρφωσή του, θα το θεωρούν στον ένα ή τον άλλο βαθμό ως δικό τους, ως το νόμο που προσπαθεί να απαντήσει στις ανάγκες τους, και επομένως ένα νόμο που θα τον εμπιστευτούν, θα θελήσουν να τον στηρίξουν και εν τέλει να τον αξιοποιήσουν πραγματοποιώντας επενδύσεις.

Δυστυχώς, και εδώ εστιάζει η καταληκτική μου επισήμανση, ο νέος Αναπτυξιακός δεν αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα πολιτική δεκτικότητα που επιβάλλουν πλέον οι δημοσιονομικές περιστάσεις, αλλά και αυτοτελώς η σημασία του. Και ενώ μέχρι και το στάδιο της κατάθεσής του στη Βουλή, τα πολιτικά μηνύματα που λαμβάναμε ήταν εν γένει θετικά, κατά τη φάση της επεξεργασίας του στη Βουλή η συζήτηση εντός και εκτός Βουλής αναλώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε κάποια υπαρκτά αλλά ήσσονος σημασίας ζητήματα, σε ένα πλαίσιο που πολύ λίγο συνέβαλε σε ένα ουσιαστικό διάλογο για τη βελτίωση των ρυθμίσεων και την ανάδειξη του υπερκομματικού βεληνεκούς του νομοθετήματος.

Πιστεύω ότι αδικούμε την χώρα και τους εαυτούς μας όταν από τη θέση ευθύνης του ο καθένας δεν συμβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση και αξιοποίηση του εκάστοτε αναπτυξιακού νόμου, αλλά προτιμά να τον υπερβαίνουν οι περιστάσεις εμμένοντας στην άσκηση άγονης κριτικής. Είναι κοινά αποδεκτό ότι προ πολλού έχει έλθει η ώρα για μεγάλες τομές και δομικές αλλαγές που θα συμβάλλουν καθοριστικά στη μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος στη χώρα. Η μεταστροφή όμως αυτή για να επέλθει απαιτεί κοινά μέτωπα, συντονισμένες προσπάθειες και γόνιμες πολιτικές συγκλίσεις από τους εκφραστές του δημόσιου λόγου, οι οποίοι πρέπει να αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναγνωρίζουν την ιστορικότητα της συγκυρίας αλλά και του ρόλου τους αρθρώνοντας μεστό πολιτικό λόγο και ενισχύοντας τις προσπάθειες εθνικής σημασίας.

Τώρα που ο Νόμος πρακτικά μπαίνει στην πιο σημαντική του φάση, αυτή της υλοποίησης, αποτελεί δική μου προσδοκία η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής πολιτικής στήριξης, ώστε με τη θετική αυτή συμβολή να αποτελέσει ο Αναπτυξιακός Νόμος πόλο έλξης πολλών και σημαντικών επενδύσεων. Καλούμε επίσης όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους κοινωνικούς φορείς να γίνουν «πρέσβεις» της οικονομίας στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας τα προτερήματα, τις δυνατότητες και τα δυνητικά οφέλη που προσφέρει σε επίδοξους επενδυτές. Έτσι, ώστε να σηματοδοτηθεί έμπρακτα μια πορεία ανάπτυξης που θα μειώσει την ανεργία και θα επιφέρει ουσιαστικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ευρύτερη κοινωνία.

moreπερισσότερα...

5/7/2016 - Ελληνοκινεζικό επιχειρηματικό φόρουμ για την ενίσχυση της ναυτιλίας στο Πεκίνο που διοργάνωσε το Enterprise Greece με τον αντίστοιχο φορέα της Κίνας (China Council for the Promotion of International Trade)

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στην Κίνα κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον Πρωθυπουργό, ο φορέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών, Enterprise Greece, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο φορέα της Κίνας (China Council forthe Promotion of International Trade), διοργάνωσαν σήμερα σινο-ελληνικό επιχειρηματικό φόρουμ για την ενίσχυση της συνεργασίας στη ναυτιλία με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης (China- Greece Maritime Cooperation Forum to Fuel Growth).

Στην ομιλία του κατά την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, υπογράμμισε τις δυνατότητες που ανοίγονται για την ελληνική οικονομία μέσω της συνεργασίας με την Κίνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές που δημιουργούνται στους κλάδους των υποδομών και του τουρισμού. Ο Υπουργός υπέγραψε, μάλιστα, συμφωνία για τριετές κοινό πρόγραμμα δράσης με την κινεζική Εθνική Διοίκηση Τουρισμού. Μεταξύ άλλων αυτό προβλέπει:

  1. Αμοιβαία τουριστική προβολή των δύο χωρών.
  2. Συνεργασία, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, στο πεδίο ειδικών μορφών τουρισμού, όπως στον πολιτιστικό, γαμήλιο, ιατρικό & ευεξίας, συνεδριακό.
  3. Συνεργασία στον τομέα της αμοιβαίας προώθησης του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού τουρισμού, με σκοπό την αμοιβαία προσέλκυση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών στις δύο χώρες.
  4. Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, μέσω της αμοιβαίας διοργάνωσης εντατικών μαθημάτων ελληνικής και κινεζικής γλώσσας για τους επαγγελματίες και εργαζόμενους του κλάδου.
  5. Αμοιβαία ενημέρωση για τα ισχύοντα επενδυτικά προγράμματα αλλά και τα κίνητρα για νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο του τουρισμού.
  6. Δρομολογείται η έναρξη απευθείας τακτικών και έκτακτων πτήσεων μεταξύ Αθήνας-Πεκίνου.
  7. Ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού.

Στο πλαίσιο του φόρουμ τα μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής που συντόνισε το Enterprise Greece (συμμετέχουν περίπου 45 επιχειρηματίες, προερχόμενοι κυρίως από τους τομείς της τεχνολογίας, ναυτιλίας, ενέργειας, τουρισμού, υγείας, των καλλυντικών, της αγροδιατροφής και μηχανολογικό εξοπλισμού), πραγματοποίησαν ομιλίες-παρουσιάσεις, καθώς και περίπου 150 κατ' ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις με κινέζους επιχειρηματίες. Στο φόρουμ συμμετείχαν πάνω από 300 Κινέζοι επιχειρηματίες.

Παρουσία του κ. Σταθάκη, του Κινέζου Υπουργού, αρμόδιου για θέματα ναυτιλίας, Wang Hong και των επικεφαλής των οργανισμών προώθηση εξωστρέφειας των δύο χωρών, Χρήστου Στάικου και Jing Zengwei, υπογράφηκαν 8 συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων, που αφορούν στην ενίσχυση της σινο-ελληνικής συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, των ακινήτων, του εμπορίου και της τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα της αποστολής συμπληρώνεται από σειρά κλαδικών επισκέψεων, που περιλαμβάνουν επενδυτικά σεμινάρια και εταιρικές παρουσιάσεις στους τομείς του τουρισμού, της τεχνολογίας, των εξαγωγών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Την Τετάρτη η ελληνική αποστολή θα μεταβεί στη Σαγκάη, όπου επίσης προγραμματίζεται  επιχειρηματικό φόρουμ και κατ' ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις.

moreπερισσότερα...

5/7/2016 - Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ την σχετική Τροποποίηση της Πρόσκλησης 

moreπερισσότερα...

5/7/2016 - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (επικαιροποίηση των με Α/Α 1, 7,10, 14, 15, 19, 24, 80 ερωτήσεων του αρχείου και επαναδιατύπωση - συμπλήρωση των 55 και 68)- σύμφωνα με την 2η τροποποίηση πρόσκλησης με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1898/483/A2/13-04-2016 και με την 3η τροποποίηση πρόσκλησης με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2335/613/A2/09-05-2016

Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση 

moreπερισσότερα...

1/7/2016 - Ελληνογερμανικό Συνέδριο - Χρηματοδότηση έργων για την ενέργεια - Έμφαση στις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης συμμετείχε σήμερα ως βασικός ομιλητής στο Ελληνογερμανικό Συνέδριο με τίτλο «Ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και τη Γερμανία - Προοπτικές για το 2020 και μετά», σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη χρηματοδότηση έργων για την ενέργεια στην Ελλάδα. Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αντικαγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, στην Αθήνα.

Ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στις σημαντικές νέες εξελίξεις που προκύπτουν ύστερα και από τη διεθνή συμφωνία που υπεγράφη τον περασμένο Δεκέμβριο στην Παγκόσμια Σύνοδο για το Κλίμα στο Παρίσι, τόνισε πως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων καθίσταται ζωτικής σημασίας και για την Ελλάδα, καθώς συμβάλλει τόσο στην επίτευξη των στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην αναζωογόνηση της οικονομίας.

«Η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν τον σημαντικότερο “ενεργειακό πόρο” της χώρας. Η χώρα, παρά την κρίση, έχει προγραμματίσει να διαθέσει περίπου το 20% από το σύνολο των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων που της αναλογούν σε παρεμβάσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ποσοστό που υπερβαίνει κατά 30% την υποχρέωση της χώρας βάσει των διεθνών συμφωνιών», τόνισε ο Υφυπουργός. «Στους στόχους μας είναι η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους της παραγωγής, το οποίο στην Ελλάδα είναι υψηλό, και η σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών πηγών ενέργειας στην κατεύθυνση ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ένα δεσμευτικό και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο δράσης, το οποίο λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε διεξοδικά στους πόρους του νέου ΕΣΠΑ που υποστηρίζουν δράσεις και έργα τα οποία κινούνται στην κατεύθυνση της τροποποίησης του ενεργειακού υποδείγματος παραγωγής και κατανάλωσης. Ειδική αναφορά έκανε στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, τα οποία αφορούν τόσο τον οικιακό τομέα όσο και τα δημόσια και δημοτικά κτίρια. Επιπλέον, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου, του Σχεδίου Γιούνκερ και επιπρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων που σχεδιάζει το Υπουργείο, ώστε να ενισχυθούν μεταξύ άλλων έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας κυρίως στις μεταφορές και τον πρωτογενή τομέα.

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από αρχές Ιουλίου δίνεται πλέον λύση στο πρόβλημα 8.000-10.000 δικαιούχων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατΆ Οίκον», ενώ η συνολική δαπάνη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μέσω του νέου «Εξοικονομώ» υπολογίζεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, έχουν ακόμη εκδοθεί ήδη δύο σημαντικές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτιριακού αποθέματος και τη βελτίωση της κινητικότητας. Σύντομα θα εκδοθούν έξι επιπλέον δράσεις προϋπολογισμού 71,8 εκατ. ευρώ, που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στις περιφέρειες, την παραγωγή ενέργειας από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) ή με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και τον περιορισμό των επιπτώσεων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε δημόσιες εγκαταστάσεις υγείας. Σε ό,τι τέλος αφορά το σχέδιο Γιούνκερ, έχουν συνολικά κατατεθεί προτάσεις για 20 έργα ενέργειας ύψους 2,2 δισ. ευρώ,

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με οικονομικά και επιχειρηματικά στελέχη για το νέο πλαίσιο συνεργασίας που διαμορφώνεται, με στόχο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων από τη Γερμανία στον ενεργειακό τομέα αλλά και συνολικότερα.

 

moreπερισσότερα...

1/7/2016 - Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας για προώθηση των εξαγωγών

Κοινή Δήλωση Προθέσεων για Συνεργασία στην Προώθηση των Εξαγωγών υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης και ο Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.
 
Η εν λόγω συμφωνία αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την ενδυνάμωση των θεσμικών υποδομών της Ελλάδας για την προώθηση των εξαγωγών.

Η υπογραφή έγινε στο περιθώριο του συνεδρίου με θέμα «Ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και τη Γερμανία – Προοπτικές έως το 2020 κι έπειτα», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

moreπερισσότερα...

28/6/2016 - Η νέα πρόταση της Επιτροπής βοηθά Κύπρο και Ελλάδα να αξιοποιήσουν πλήρως τις επενδυτικές ευκαιρίες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Η Επιτροπή προτείνει τη διατήρηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 85 % για την Κύπρο και την παράταση του μηχανισμού «συμπληρωματικής πληρωμής» («top-up»), κάτι που μπορεί να ωφελήσει την Ελλάδα.

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση επηρέασε βαθύτατα τους εθνικούς και περιφερειακούς προϋπολογισμούς σε πολλά κράτη μέλη, περιορίζοντας τη χρηματοδότηση για όλους τους τύπους επενδύσεων. Κατά συνέπεια, η σημασία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για τις δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από δημοσιονομικές δυσκολίες.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της βοήθειάς της προς αυτά τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Η Κύπρος θα επωφεληθεί από την παράταση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 85 %

Ο κανονισμός για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 προέβλεπε αρχικώς ότι η Κύπρος θα επωφελείτο από ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 85 % για τα κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) έως τον Ιούνιο του 2017.

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μετά την επιτυχή έξοδο της Κύπρου από το οικονομικό πρόγραμμα και για να δοθεί επιπλέον ώθηση στις επενδύσεις, σήμερα η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ για την Κύπρο ύψους 85 % έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Με αυτόν τον τρόπο, το όφελος για τον κυπριακό προϋπολογισμό ανέρχεται σε περίπου 99 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από την παράταση του μηχανισμού «συμπληρωματικής πληρωμής»

Ο κανονισμός προβλέπει ότι, κατόπιν αιτήσεως, οι χώρες που υπάγονται σε προγράμματα στήριξης της σταθερότητας επωφελούνται από μια προσωρινή αύξηση των πληρωμών κατά 10% (το λεγόμενο «top-up») έως τις 30 Ιουνίου 2016

Η συμπληρωματική αυτή πληρωμή είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ελάφρυνση της δημοσιονομικής πίεσης και εξασφάλισε μεγαλύτερη ρευστότητα για την έναρξη επενδύσεων. Από το 2011 έως το 2015, χάρη σΆ αυτή τη διάταξη, η Ελλάδα έλαβε ήδη 1,3 δισ. ευρώ νωρίτερα απΆ ό,τι είχε προγραμματιστεί. Αυτό επέτρεψε να ξεκινήσει ταχύτερα η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.

Σήμερα η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί η επιλεξιμότητα για τον εν λόγω μηχανισμό συμπληρωματικής πληρωμής πέρα από τον Ιούνιο του 2016, κάτι που θα βοηθήσει την Ελλάδα να επανέλθει σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πρόταση πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Περισσότερες πληροφορίες:

    Δελτίο Τύπου
    Πρόταση
    Έκθεση
    @EU_Regional @CorinaCretuEU

moreπερισσότερα...

28/6/2016 - Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την εκδοση πρόσκλησης για κατάρτιση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την έκδοση πρόσκλησης για τη δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η πρόσκληση αφορά στον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, την παροχή της σχετικής κατάρτισης και την πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν και έχει ως στόχο να δώσει στους εργαζομένους πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες επί του επαγγέλματός τους, με άμεση και θετική επίπτωση στην επαγγελματική τους ικανότητα. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ και η εμβέλεια της εφαρμογής της αφορά στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Οι ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι που προέρχονται κατά προτεραιότητα από τους εννέα στρατηγικούς τομείς του νέου ΕΣΠΑ: αγροδιατροφή-βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υλικά-κατασκευές, υγεία.

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε: «Η πρόσκληση εντάσσεται στη συνολικότερη αναπτυξιακή στρατηγική που η κυβέρνησή μας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μεθοδικά. Έρχεται σε συνέχεια της πρώτης μεγάλης παρέμβασης με τα Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων για τις Επιχειρήσεις και εκδίδεται σε  συνδυασμό με την πρόσκληση για την παροχή επιμόρφωσης, κατάρτισης και μετεκπαίδευσης στους ανέργους ναυτικούς, ύψους 21 εκατ. ευρώ. Το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν κι άλλες αντίστοιχες μείζονες παρεμβάσεις ενίσχυσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Στο σχεδιασμό της πρόσκλησης ξεχωρίζουν τρεις καινοτομίες στη διαμόρφωση της ασκούμενης πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διασφαλίζουν κρίσιμα στοιχεία της και αντιμετωπίζουν βασικά προβλήματα του παρελθόντος:

• Η πρόβλεψη να επιτρέπεται σε κάθε δυνητικό δικαιούχο να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση, εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείρισή τους και αποτρέπει φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης των σχετικών δράσεων και προσπάθειες άσκησης αθέμιτης επιρροής.

• Η πρόβλεψη για υποχρεωτική σύνδεση κάθε δράσης παροχής κατάρτισης με την τελική πιστοποίηση του εργαζομένου, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης φυσικών προσώπων, διασφαλίζει ότι θα αποφευχθούν περιπτώσεις εικονικής ή πλημμελούς κατάρτισης που σημειώθηκαν σε ευρεία κλίμακα στο παρελθόν.

• Η πρόβλεψη να στηρίζονται οι προτάσεις σε τεκμηριωμένη διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων στον στρατηγικό τομέα που αφορούν, προδιαγράφει στοχευμένες και ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι προσχηματικές δράσεις χωρίς αντίκρισμα στις επαγγελματικές δεξιότητες των ωφελουμένων».

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε, τέλος, ότι: «Η  οικονομική κρίση που έχει πλήξει βαθιά την ελληνική κοινωνία δεν έχει αποκλειστικά δημοσιονομικά αίτια, αλλά αποτελεί σύμπτωμα δομικών αναπτυξιακών αδυναμιών της χώρας. Για το λόγο αυτό, οι πολιτικές εξόδου από την κρίση δεν μπορεί να εξαντλούνται στη δημοσιονομική της διάσταση. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της κατάρτισης στηρίζουν τους εργαζομένους και βελτιώνουν την επαγγελματική τους θέση στην αγορά εργασίας».

Δείτε εδώ την πρόσκληση και σχετικά συνημμένα αρχεία

 

moreπερισσότερα...

27/6/2016 - «Τρεις προκλήσεις για την ανάπτυξη σε Ελλάδα και Ευρώπη». Ομιλία του Υφυπουργού Αλέξη Χαρίτση στο Συνέδριο του Economist

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης συμμετείχε σήμερα στο Συνέδριο του Economist ως κεντρικός ομιλητής στη συζήτηση με θέμα «Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και στρατηγικές για την ανάπτυξη».

Ο Υφυπουργός επισήμανε αρχικά την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η οποία έδωσε τα πράσινο φως για την εκταμίευση των δόσεων του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου, από τις οποίες θα πληρωθούν άμεσα οι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, που ισοδυναμούν με 3,5 δισ. ευρώ που θα δώσουν ανάσα στην πραγματική οικονομία. Ο κ. Χαρίτσης συνέχισε αναφέροντας ότι: «Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αναζωογόνηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, την πετυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ για επαναφορά του waiver, που δίνει, πλέον, τη δυνατότητα φτηνού δανεισμού στις ελληνικές τράπεζες και την προοπτική ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, δημιουργούν συνθήκες σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία».

moreπερισσότερα...

27/6/2016 - Δημόσια Διαβούλευση για τις Start-Up επιχειρήσεις

Τι εμπόδια αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες όταν προσπαθούν να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους στην Ενιαία Αγορά της Ευρώπης; Τι ενέργειες χρειάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διευκολυνθεί η δημιουργία Start-Up επιχειρήσεων;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε Δημόσια Διαβούλευση, προκειμένου να ακούσει τις απόψεις των Start-Ups, των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των δυνητικών επιχειρηματιών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για να διερευνήσει τρόπους για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις Start-Up επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Με τη δημόσια διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποιεί την Πρωτοβουλία για τις Start-Up επιχειρήσεις, "Start-Up Initiative" που ανακοινώθηκε στη Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά, η οποία σκοπεύει στη δημιουργία ευνοϊκών όρων για τους επιχειρηματίες για να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η δημόσια διαβούλευση θα βοηθήσει να αναγνωριστούν πιθανές λύσεις και αν χρειάζεται να σχεδιαστούν νέες πολιτικές που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα επιχειρηματιών που θα επανεπενδύουν όταν πετυχαίνουν, θα ξαναπροσπαθούν όταν αποτυγχάνουν και θα υποστηρίζουν ένα υγιές επιχειρηματικό οικοσύστημα. Όπως έχει ανακοινωθεί στη Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει δράση για την απλοποίηση της νομοθεσίας για το ΦΠΑ και θα αναλάβει πρωτοβουλία σχετικά με την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης αναδιάρθρωσης και της δεύτερης ευκαιρίας. Για το θέμα της αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση.
Η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση γίνεται μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε αυτόν το σύνδεσμο.
Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και θα είναι διαθέσιμα στους πολίτες.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.
Διαβάστε περισσότερα

moreπερισσότερα...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42   >
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος) | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος) | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης infoepan@mou.gr

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube

Escrow account | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

ΕΣΠΑ 2014-2020 | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Οδηγός Εργαλεία ΕΣΠΑ

Καλές Πρακτικές Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία νέου καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανάπτυξη

ΕΦΕΠΑΕ

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης