Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
17/6/2020 - 17η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη έβδομη (17η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» (Α' Κύκλος και Β' Κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον πενήντα οκτώ (58) ερευνητικών έργων/πράξεων με συνολική δημόσια δαπάνη 33.883.785,51 ευρώ του B΄ Κύκλου της Δράσης. Η Απόφαση αφορά το σύνολο των 866 ερευνητικών έργων της Δράσης (Α΄ και Β΄ Κύκλου).

Ειδικότερα, δημόσια δαπάνη ύψους 322.329.085,50 ευρώ αντιστοιχεί στα 590 έργα του Α΄ Κύκλου και δημόσια δαπάνη ύψους 112.444.831,03 ευρώ αντιστοιχεί στα 276 έργα του Β΄ Κύκλου. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 434.773.916,53 ευρώ.

 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης