Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
12/3/2020 - Αναστολή της δια ζώσης εξυπηρέτησης από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των γενικών οδηγιών που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προστασία των πολιτών, σε σχέση με τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού (Info Spot) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ αναστέλλει την δια ζώσης ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η τηλεφωνική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Για κάθε νέα αλλαγή σε σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση. 


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης