Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
6/12/2019 - Διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (μέσω της εταιρείας ερευνών και εφαρμογών επικοινωνίας PRORATA Α.Ε) διεξάγει έρευνα αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ και του βαθμού ικανοποίησης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος.  Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο 2020.  

Η έρευνα περιλαμβάνει καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας που ήδη έχουν υλοποιηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού, πρωτογενή έρευνα σε διαφορετικές ομάδες- στόχους και σε δείγμα δυνητικών δικαιούχων και ωφελουμένων με χρήση ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραπάνω αξιολόγηση μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Λιάππα Σοφία, Μονάδα Α1, στο e-mail: sliappa@mou.gr  


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης