Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
8/11/2019 - 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού  «Αθηναΐς», στον Βοτανικό, η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής και των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων με αρμοδιότητα στους τομείς παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, των  οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το Πρόγραμμα καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Ενδιάμεσων Φορέων.

Προεδρεύουσα της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα. Νίκη Δανδόλου.

Τα μέλη της Επιτροπής, μετά την ενημέρωση τους από τη Διαχειριστική Αρχή, θα συζητήσουν και θα αναπτύξουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και την προτεινόμενη Αναθεώρηση, το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,  τις λοιπές νέες δράσεις και την υλοποίηση και τον προγραμματισμό των δράσεων πληροφόρησης & επικοινωνίας.

Το υλικό της συνεδρίασης είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο της Επιτροπής Παρακολούθησης http://www.antagonistikotita.gr/epanek/committee.asp?cs=14&tab=1, όπου θα γίνεται ενημέρωσή του με νέα /συμπληρωματικά στοιχεία έως τη συνεδρίαση.


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης