Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα και Ενδιαφέροντα
15/7/2019 - Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» μέχρι 22/07/2019

Ανακοινώθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» μέχρι 22/07/2019 και ώρα 16:00.

 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19