Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα και Ενδιαφέροντα
28/12/2018 - Έκδοση έντεκα (11) Αποφάσεων Ένταξης για τη Δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκαν οι έντεκα (11) αποφάσεις ένταξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  που αφορούν στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Συνημμένα Αρχεία
1.Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
2.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
3.Τροποποίηση απόφασης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
4.Περιφέρεια Θεσσαλίας
5.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
6.Περιφέρεια Πελοποννήσου
7.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
8.Περιφέρεια Κρήτης
9.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
10.Περιφέρεια Αττικής
11.Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
12.Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19