Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
29/6/2018 - Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Ανακοινώθηκε η Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για την Παρέμβαση Ι & ΙΙ  και η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Παρέμβαση Ι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ».

Η οριστική Απόφαση Ένταξης αφορά στην τμηματική ένταξη επιπλέον ενενήντα πέντε (95) ερευνητικών έργων/πράξεων στις Παρεμβάσεις Ι & ΙΙ.
Δείτε την Απόφαση Ένταξης εδώ

Η Απόφαση Απόρριψης αφορά σε οριστική απόρριψη διακοσίων ογδόντα εννέα (289) αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για την Παρέμβαση Ι.
Δείτε την Απόφαση Απόρριψης εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund