Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
29/6/2018 - Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ανακοινώθηκε η Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για την Παρέμβαση Ι & ΙΙ  και η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Παρέμβαση Ι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Η οριστική Απόφαση Ένταξης αφορά στην τμηματική ένταξη επιπλέον ενενήντα πέντε (95) ερευνητικών έργων/πράξεων στις Παρεμβάσεις Ι & ΙΙ.
Δείτε την Απόφαση Ένταξης εδώ

Η Απόφαση Απόρριψης αφορά σε οριστική απόρριψη διακοσίων ογδόντα εννέα (289) αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για την Παρέμβαση Ι.
Δείτε την Απόφαση Απόρριψης εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης