Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
9/8/2017 - Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2017 από την ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ προκηρύσσει το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 2017. Φέτος, η ΕΟΚΕ θα επιβραβεύσει καινοτόμα έργα για την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για το μέλλον των εργασιών που αναλαμβάνονται από την κοινωνία των πολιτών, με επίκεντρο τους νέους, τους μετανάστες και άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Ένα συνολικό ποσό EUR 50.000 θα χορηγηθεί σε πέντε, κατΆ ανώτατο όριο, νικητές. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 8η Σεπτεμβρίου 2017, ενώ η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες.

Σχεδόν δέκα έτη μετά την κορύφωση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπη με υψηλά επίπεδα ανεργίας, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ αποφάσισε να βραβεύσει τα καλύτερα καινοτόμα σχέδια που προωθούν την ποιοτική απασχόληση, την επιχειρηματικότητα ή την αυτοαπασχόληση, επιδιώκοντας έτσι την αντιστροφή της τάσης.

Το βραβείο θα χορηγηθεί σε πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και χαρακτηρίζονται από την απόρριψη των διακρίσεων όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να στοχεύουν τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, όπως νέους, τα άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών ή που χρειάζονται ειδική στήριξη, όπως μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες που αποκόπηκαν από την αγορά εργασίας, άτομα με αναπηρία ή άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η προκήρυξη του Βραβείου της κοινωνίας των πολιτών γίνεται για ένατη συνεχή χρονιά και έχει θεσπιστεί από την ΕΟΚΕ για να επιβραβεύει και να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και επιτεύγματα των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών ή και μεμονωμένων ατόμων που συμβάλλουν σημαντικά στην προβολή των κοινών αξιών στις οποίες εδράζεται η ευρωπαϊκή συνοχή και ολοκλήρωση. Το 2016, το Βραβείο είχε ως θέμα τη μετανάστευση.

Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και το έντυπο αιτήσεως, διατίθενται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την:

Margarida Reis - Μονάδα Τύπου ΕΟΚΕ

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tηλ: +32 2 546 9036


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος) | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος) | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης infoepan@mou.gr

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube

Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Escrow account | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

ΕΣΠΑ 2014-2020 | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Οδηγός Εργαλεία ΕΣΠΑ

Καλές Πρακτικές Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία νέου καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανάπτυξη

ΕΦΕΠΑΕ

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης